Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Máy mài phẳng CNC KGS-820

Máy mài phẳng CNC KGS-820


- Kích thước bàn máy: 2000 x 800 mm
- Hành trình dọc: 2250 mm
- Hành trình ngang: 885 mm
- Khoảng cách tâm: 880 mm
- Khả năng chịu tải của bàn từ: 2300 Kg
- Rãnh T: 18 * 3
- Tốc độ bàn máy dọc: 10-18 m/ phút
- Bước tiến ngang bằng tay:
      ¨   Tinh: 0.01 mm
      ¨   Thô: 2 mm
- Bước tiến ngang tự động/ hành trình: 5-20 mm
-  Tốc độ tiến ngang:
       ¨   50 Hz: 1500 mm/ phút
- Kích thước đá mài: 508 * 50 * 127 mm
- Tốc độ trục chính:
        ¨   50 Hz: 950 mm/ phút
        ¨   60 Hz: 1150 mm/phút
- Bước tiến đứng bằng tay:
        ¨   Tinh: 0.002 mm
        ¨   Thô: 0.5 mm
- Bước tiến đứng tự động: 0.005 – 0.04 mm
- Tốc độ trục chính:
        ¨   50 Hz: 230 mm/ phút
        ¨   60 Hz: 280 mm/phút
- Mô tơ trục chính: 11.2*6  KW*P
- Mô tơ trục đứng: 0.375*4  KW*P
- Mô tơ bơm dầu thủy lực: 11*6  KW*P
- Chiều cao máy: 2850 mm
- Kích thước lắp đặt: 6000*3360 mm
- Trọng lượng tĩnh: 15500 Kg

Thông tin liên hệ :
Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Thiết Bị Toàn Cầu
Mr. Triều ( 0988308728 )

Máy mài phẳng NC KGS-510AHD

Máy mài phẳng NC KGS-510AHD


- Hành trình dọc: 1140 mm
- Hành trình ngang: 540 mm
- Khoảng cách tâm: 575 mm
- Khả năng chịu tải của bàn từ: 1000 kg
- Rãnh T: 16x3
- Tốc độ bàn máy dọc: 7-25 m/phút
- Bước tiến ngang bằng tay: tinh: 0.02 mm
- Bước tiến ngang bằng tay thô: 5 mm
- Bước tiến ngang tự động/hành trình: 0,1-12 mm
- Tốc độ tiến ngang: 50Hz: 1250 mm/phút
- Kích thước đá mài: 355x50x127 mm
- Tốc độ trục chính: 50 Hz: 1450 r.p.m
- Bước tiến bằng tay tinh: 0,002 mm
- Bước tiến bằng tay thô: 0,5 mm
- Bước tiến tự động: 0,005-0,04(AHD) mm
- Tốc độ 50 Hz: 230 mm/ phút
- Motor trục chính: 5,6*4  KW*P

Thông tin liên hệ :
Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Thiết Bị Toàn Cầu
Mr. Triều ( 0988308728 )

Máy mài phẳng ESG-1640ASDII

Máy mài phẳng ESG-1640ASDII


- Kích thước bàn: 406 x 1020 mm
- Chiều dài mài tối đa: 1020 mm
- Chiều rộng mài tối đa: 410 mm
- Bàn từ tiêu chuẩn: 400 x 1000 mm
- Hành trình dọc (thủy lực): 1060 mm
- Hành trình dọc (bằng tay): 1100 mm
- Tốc độ trục mài: 60Hz, 1750 vòng/phút; 50Hz, 1450 vòng/phút
- Động cơ mài:  Tiêu chuẩn 5 HP, tùy chọn 7.5 HP
- Kích thước đá mài(mm):355 x 50 x 127 mm

Thông tin liên hệ :
Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Thiết Bị Toàn Cầu
Mr. Triều ( 0988308728 )


Máy mài phẳng ESG-1236ASDII

Máy mài phẳng ESG-1236ASDII


- Kích thước bàn: 305 x 915 mm
- Chiều dài mài tối đa: 915 mm
- Chiều rộng mài tối đa: 330 mm
- Bàn từ tiêu chuẩn: 300 x 800 mm
- Hành trình dọc (thủy lực): 890 mm
- Hành trình dọc (bằng tay): 930 mm
- Tốc độ trục mài: 60Hz, 1750 vòng/phút; 50Hz, 1450 vòng/phút
- Động cơ mài:  Tiêu chuẩn 5 HP, tùy chọn 7.5 HP

- Kích thước đá mài(mm):355 x 50 x 127 mm


Thông tin liên hệ :
Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Thiết Bị Toàn Cầu
Mr. Triều ( 0988308728 )

Máy mài phẳng ESG-3A1228 / 1228ASDII

Máy mài phẳng ESG-3A1228 / 1228ASDII


- Kích thước bàn: 305 x 721 mm
- Chiều dài mài tối đa: 721 mm
- Chiều rộng mài tối đa: 330 mm
- Bàn từ tiêu chuẩn: 300 x 700 mm
- Hành trình dọc (thủy lực): 760 mm
- Hành trình dọc (bằng tay): 830 mm
- Tốc độ trục mài: 60Hz, 1750 vòng/phút; 50Hz, 1450 vòng/phút
- Động cơ mài:  Tiêu chuẩn 5 HP, tùy chọn 7.5 HP
- Kích thước đá mài(mm):355 x 50 x 127 mm


Thông tin liên hệ :
Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Thiết Bị Toàn Cầu
Mr. Triều ( 0988308728 )

Máy mài phẳng ESG-1224ASDII

Máy mài phẳng ESG-1224ASDII


- Kích thước bàn: 300 x 600 mm
- Chiều dài mài tối đa: 600 mm
- Chiều rộng mài tối đa: 300 mm
- Bàn từ tiêu chuẩn: 300 x 600 mm
- Hành trình dọc (thủy lực): 650 mm
- Hành trình dọc (bằng tay): 730 mm
- Tốc độ trục mài: 60Hz, 1750 vòng/phút; 50Hz, 1450 vòng/phút
- Động cơ mài: 5 HP
- Kích thước đá mài(mm): 304 x 31.75 x 76.2


Thông tin liên hệ :
Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Thiết Bị Toàn Cầu
Mr. Triều ( 0988308728 )

Máy mài phẳng ESG-2A1224

Máy mài phẳng ESG-2A1224


- Kích thước bàn: 300 x 600 mm
- Chiều dài mài tối đa: 600 mm
- Chiều rộng mài tối đa: 300 mm
- Bàn từ tiêu chuẩn: 300 x 600 mm
- Hành trình dọc (thủy lực): 650 mm
- Hành trình dọc (bằng tay): 730 mm
- Tốc độ trục mài: 60Hz, 1750 vòng/phút; 50Hz, 1450 vòng/phút
- Động cơ mài: 5 HP
- Kích thước đá mài(mm): 304 x 31.75 x 76.2


Thông tin liên hệ :
Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Thiết Bị Toàn Cầu
Mr. Triều ( 0988308728 )